BLI MEDLEM

För att kunna bli medlem i Mässföreningen Berga så måste man uppfylla statuterna i stadgarna §2 MEDLEMSKAP.
Medlemskap kan erhållas av alla inom Haninge garnison, tills vidareplacerade yrkesofficerare, civilanställda och reservofficerare och maka/make/sambo till den anställde. Även tidigare anställda vid garnisonen kan ansöka om medlemskap, tex de som avgått i pension.
Medlemskap för ovanstående kategorier erhålls genom insättning av inträdesavgift och årsavgift på föreningens konto.
Ansökan om medlemskap för andra kategorier än ovan kan beviljas vid medlemsmöte.
Årsavgiften, 200 kr, betalas in på bankgiro 213-8758.