AKTIVITETER

Anmälan till en aktivitet görs genom att anmäla sig via den länk som finns i inbjudan, samt betala aktivitetsavgiften till bankgiro 213-8758, alternativt swisha till 070-8764957. Uppge alltid namn och vad betalningen avser.

Icke medlem betalar alltid medlemsavgift 200kr och aktivitetsavgift.

Anmälan till aktivitet kan avbokas innan sista anmälningsdatum utan kostnad.
Efter anmälningstidens utgång gäller arrangörens avbokningsvillkor.

Kostnaden för avbokningen som belastar Mässföreningen betalas av den som avbokat sig.

Rekommenderat är att man skaffar sig ett läkarintyg vid sen avbokning.